UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE MOJE CIPELE

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice „mojecipele.com“

Mad d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Moje Cipele Webshopa. Korištenjem usluge Moje Cipele Webshopa i svih pridruženih stranica i servisa na mojecipele.com domeni smatra se da su Kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Moje Cipele Webshopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Moje Cipele Webshopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. Ako niste suglasni sa ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već nas posjetite u lancu naših maloprodajnih trgovina „Moje cipele“ u kojem od našeg ljubaznog osoblja možete dobiti sve potrebne informacije i/ili ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

Prodavatelj  – trgovačko društvo   Mad d.o.o. OIB:26210654160 koji djelatnost maloprodaje obuće obavlja pod nazivom „moje cipele

„mojecipele.com“ – web stranica u vlasništvu Prodavatelja

Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod

Korisnici „mojecipele.com“ – svaka osoba koja web stranicu „mojecipele.com“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu

Korištenje „mojecipele.com“ – pristup stranici www.mojecipele.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web shop-a

online kupnja ili web shop – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „mojecipele.com

Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „mojecipele.com“, a koje je moguće kupiti putem web shop-a

Nositelj svih prava na internet stranici mojecipele.com je trgovačko društvo Mad d.o.o.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Moje Cipele Webshopa je Mad d.o.o., Anđela Nuića 6, 10000 Zagreb, OIB: 26210654160

 

Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika „mojecipele.com“, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „mojecipele.com“ i online kupnje.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Putem „mojecipele.com“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Korištenjem „mojecipele.com“ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća.  Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „mojecipele.com“ nije pročitao Opće uvjete.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici „mojecipele.com“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „mojecipele.com“

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „mojecipele.com“ zbog čega su Korisnici „mojecipele“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup „mojecipele.com“ i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „mojecipele.com“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „mojecipele.com“

Prodavatelj  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Moje Cipele Webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Prodavatelj  se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na mojecipele.com. Moje Cipele Webshop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Prodavatelj  ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Sklapanje ugovora o prodaji:

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Mad d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Mad d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Moje Cipele Webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Mad d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao korisnik  Moje Cipele Webshopa
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem (01) 2059 103  telefonske linije.

Raskid ugovora o prodaji:

Kupac  može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

Da bi Kupac  mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Mad d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Mad d.o.o., Anđela Nuića 6, 10 000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na reklamacije@mojecipele.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid ugovora (klik na link vodi Vas na download obrasca) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Mad d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana kada Mad d.o.o., odnosno Moje Cipele Webshop zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će vraćen na način koji je Kupac izvršio uplatu odnosno;

 • ako je roba (cipele) plaćena kreditnom ili debitnom karticom, sredstva će biti vraćena na karticu
 • ako je roba (cipele) plaćena gotovinskim sredstvima, sredstva će biti vraćena Kupcu na tekući račun (IBAN) naveden u obrascu

Povrat novca Mad d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Mad d.o.o., Prelčeva 51, 10360  Sesvete, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Mad d.o.o. – u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam. Kupac se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona (01) 2059 103 ili se javi na reklamacije@mojecipele.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Paket (roba) se mora poslati putem pružatelja poštanskih usluga isključivo preporučenim putem kako bismo imali dokaz da je Kupac poslao pošiljku.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Mad d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Mad d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci su  naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave je vidljiv i na nekim drugim dijelovima stranice i posebno je obračunat.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u Eurima kao i informativno u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@mojecipele.com ili na telefonski broj (01) 2059 103 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj (01) 2059 103 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

Dostava i uvjeti dostave

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 4€ (30,00 kn)
 • za iznos narudžbe iznad 39,82€ (300,00 kn) trošak dostave u cijelosti snosi Moje Cipele Webshop
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 5 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike
 • “Moje cipele” za postupak dostave koriste usluge Hrvatske pošte d.d. i/ili GLS d.d. kao pružatelja poštanskih usluga (preporučeno slanje paketa prilikom kartičnog plaćanja, te slanje paketa s preporukom i otkupninom prilikom gotovinskog plaćanja)

Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da Kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Mad d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda.

Sukladno čl. 10 Zakona o Zaštiti Potrošača, reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: (01) 2059 103
 • na e-mail adresu:  reklamacije@mojecipele.com
 • na adresu: Mad d.o.o., Prelčeva 51, 10 360 Sesvete

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

Moje Cipele Webshop vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Moje Cipele Webshop.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi Moje Cipele Webshop u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi Moje Cipele Webshop, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda Kupcu, trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi Kupac.

Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke robe sukladno Zakonu o obveznim odnosima, u slučaju reklamacija danih u zakonskim rokovima.

U slučaju spora između Prodavatelja i kupca, Kupac može izvansudski tražiti rješavanje spora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Zamjena proizvoda

Pravo na zamjenu proizvoda imaju svi Kupci web shopa “Moje cipele”. Zamjena proizvoda moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Kupac je dužan zamjenu zatražiti putem e-maila sa sadržajem ZAMJENA: unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke ili telefonskim putem na broj (01) 2059 103. U slučaju odabira slanja email-om potrebno je objasniti da li Kupac želi mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz ponude. Nakon provjere dostupnosti traženog modela za koji Kupac želi zamjenu odobrit ćemo zahtjev te obavijestiti Kupca o tome.  Proizvod je potom potrebno vratiti na adresu tvrtke Mad d.o.o., Prelčeva 51, 10360 Sesvete, unutar 7 radnih dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, zamjena će biti napravljena. Trošak povrata proizvoda prilikom zamjene i trošak ponovnog slanja proizvoda snosi kupac.  Ako proizvod koji će biti zamijenjen je veće vrijednosti najprije će biti potrebno uplatiti razliku, a ako je manje vrijednosti novac će biti uplaćen na IBAN Kupca.

Napomena: Prilikom vraćanja proizvoda koji želite zamijeniti potrebno je pošiljku poslati preporučenim putem kako biste imali potvrdu koja bi služila kao dokaz u slučaju gubitka pošiljke.

Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od slijedećih načina:

 1. a) Plaćanje gotovinom – pouzećem: prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.
 2. b) Plaćanje općom uplatnicom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Moje Cipele prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.
 3. c) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe): pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Moje Cipele Webshop na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.
 4. d)Plaćanje debitnim i kreditnim karticama:proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati kreditnim i debitnim karticama. Omogućeno je plaćanje karticama: Diners, MasterCard, Maestro, Visa.

Omogućeno Vam je plaćanje:

 • Jednokratno putem: Diners, MasterCard, Visa, Visa Electron i Maestro kartica
 • Obročno putem:
  • Maestro (za kupovinu iznad iznad 53,09€ (400,00 kn) na 2 rate i za kupovinu iznad 79,63€ (600,00 kn) na 3 rate)
  • MasterCard (za kupovinu iznad iznad  66,36€ (500,00 kn) na 2 rate i za kupovinu iznad 92.91€ (700,00 kn) na 3 rate)
  • Visa (za kupovinu iznad iznad  66,36€  (500,00 kn) na 2 rate i za kupovinu iznad 92.91€ (700,00 kn) na 3 rate)
  • Visa Electron (za kupovinu iznad iznad (53,09€)  400,00 kn na 2 rate i za kupovinu iznad 79,63€ (600,00 kn) na 3 rate)

Postupak naručivanja

Modele koji želite naručiti potrebno je izabrati veličinu i staviti u košaricu, te kliknuti “KUPI”. Nakon klika sistem vas preusmjerava na stranicu Podaci za plaćanje i Vaša narudžba gdje ćete odabrati način plaćanja (plaćanje općom uplatnicom, prilikom preuzimanja paketa-gotovinom ili kartičnim putem). Na ovoj stranici ćete unjeti Vaše podatke za dostavu i ipćenito informacije koje su potrebne da paket bude isporučen. Prije završetka narudžbe potrebno je pročitati i označiti da se slažete sa Uvjetima korištenja i odredbama web shopa Moje cipele. Prijava na Newsletter je proizvoljna.Ukoliko ste izabrali  plaćanje kartično, virmanski ili prilikom preuzimanja paketa, Vaša narudžba je završena, te ćete dobiti potvrdni mail o broju narudžbe i o općenitim informacijama Vaše narudžbe. Ukoliko ste izabrali kartično plaćanje, biti ćete preusmjereni na WS-Pay aplikaciju gdje ćete unjeti Vaše podatke o kartici i potvditi kupovinu. U oba slučaja načina plaćanja, zaprimiti ćete završni mail sa konačnim iznosom narudžbe s uračunatim troškovima dostave (za narudžbe manje od 39,82€ ili 300,00 HRK),

 

Odabirom kartičnog plaćanja biti ćete preusmjereni na stranicu Wspay.

Na stranici Wspay izaberite opciju online plaćanje kreditnom karticom i kliknete na ”KUPI” i unutar WSpay™ sučelja odaberite vrstu kreditne kartice kojom želite platiti i upišite tražene podatke. Kad kliknete „KUPI“, vidjet ćete podatke o svojoj narudžbi. Odaberite „Potvrda narudžbe“ i time je vaša kupovina završena. Dobit ćete potvrdu o narudžbi na svoj e-mail ili ćemo Vas kontaktirati telefonom ako narudžbu iz nekih razloga nije moguće realizirati u najkraćem mogućem roku. WSpay™ sustav također će vam automatski poslati potvrdni e-mail o predautorizaciji vaše kartice za navedeni iznos.

Vaša kartica u tom trenutku još nije terećena za navedeni iznos. Predautorizacija znači da su upisani podaci provjereni te da je najavljen mogući trošak. Kad do kraja potvrdimo primitak, mogućnost realizacije narudžbe i dostave, naplatit ćemo transakciju za potreban iznos (može biti jednak ili manji autoriziranom ako smo iz nekog razloga u dogovoru s vama poslali samo dio narudžbe). Radi zaštite vaših podataka, WSpay™ sustav ne dopušta naplatu većeg iznosa niti uvid u broj vaše kreditne kartice. Mi vidimo samo broj transakcije koji se šalje na naplatu ili otkazivanje narudžbe koju zbog nekog razloga ne možemo ispuniti. Sustav WSpay™ automatski će na vašu e-mail adresu slati potrebne informacije o tijeku naplate ili otkazivanju narudžbe. Podaci o kreditnim karticama kupca NE NALAZE se u bazi podataka Moje cipele webshopa, već samo i isključivo na serveru banke. Moje cipele webshop nema uvid u bankovne podatke kupca.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Prodavatelj  se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prodavatelj može prikupljati osobne podatke korisnika/kupca, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Prodavatelju.

Prodavatelj  će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelj. Prodavatelj prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Moje Cipele Webshop bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Prodavatelj prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Prodavatelj  će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Prodavatelj  od strane korisnika/kupca, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Prodavatelj  će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika/kupca.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke korisnika/kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Korisnika/Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika/Kupaca.

Korisnik/Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Moje cipele informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka i daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Cookies

Kako bi naša web stranica radila ispravno te kako bi mogli poboljšavati vaše korisničko iskustvo, potrebno je minimalnu količinu informacija spremiti na vaše računalo u obliku tzv. cookies. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem cookies i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Cookies se spremaju na vaše računalo tijekom pregledavanja web stranice. Oni omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju vaše postavke za web stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju stranice iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene vašim potrebama i načinima korištenja stranice. Cookies mogu spremiti i osobne informacije (ime, e-mail adresa) za koje vi morate dati pristup. Ukoliko im to niste omogućili, cokies ne mogu pristupiti datotekama na vašem računalu. U postavkama vašeg internetskog preglednika možete odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje cookies, brisanje spremljenih cookies i druge aktivnosti vezane uz njihovo korištenje.

Isključivanjem cookies ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera ili Safari).

Privremeni (session) cookies uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Stalni (permanent) cookies ostaju na vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz njihovu pomoć web stranice pohranjuju podatke kako bi vam olakšale korištenje. Primjerice, web stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ‘zapamtit’ će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu. Stalni cookies ostaju zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Cookies prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način web stranice pohranjuju podatke koji će vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj stranici. Cookies treće strane na vaše računalo dolaze s drugih mjesta koje se nalaze na web stranici koju pregledavate, primjerice pop-up oglasa gdje cookies imaju ulogu praćenja web stranica u svrhe oglašavanja.

Web stranica mojecipele.com koristi cookies kako bi vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo. Koristimo privremene cookies koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika, te stalne cookies koji će ostati ‘zabilježeni’ u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne i ne uključuju vaše privatne podatke. Od cookies treće strane, ova stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, isključite ih na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Ostale odredbe

Prodavatelj daje pravo korisnicima/Kupcima koristiti sve usluge na „mojecipele.com“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „mojecipele.com“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „mojecipele.com“  na drugim web stranicama je zabranjen.

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „mojecipele.com“  trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

Kada „mojecipele.com“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Korisnika/Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika/Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Korisnika/Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Korisnik/Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

 • a)  se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
 • b)  se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologji
 • c) postoji rizik da se  značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

KOMUNIKACIJA “MOJE CIPELE WEBSHOP” S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Moje Cipele Webshop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

PRUŽATELJ USLUGA:

Mad d.o.o.

OIB 26210651460

Anđela Nuića 6

10 040 Zagreb

info@mojecipele.com

reklamacije@mojecipele.com

Radno vrijeme i kontakti službe za korisnike:

Radno vrijeme: Radnim danom od 08 do 17h, tel. (01) 2059 103 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15) internet trgovina “Moje cipele”  Vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu možete iskazati prigovorom u pisanoj formi putem elektroničke pošte reklamacije@mojecipele.com.

Trgovac “Moje cipele” se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Close Košarica

Close
Kategorije