IV. Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da Kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Mad d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda.

Sukladno čl. 10 Zakona o Zaštiti Potrošača, reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: (01) 2059 103
  • na e-mail adresu:  reklamacije@mojecipele.com
  • na adresu: Mad d.o.o., Prelčeva 51, 10 360 Sesvete

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

Moje Cipele Webshop vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Moje Cipele Webshop.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi Moje Cipele Webshop u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi Moje Cipele Webshop, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda Kupcu, trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi Kupac.

Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke robe sukladno Zakonu o obveznim odnosima, u slučaju reklamacija danih u zakonskim rokovima.

U slučaju spora između Prodavatelja i kupca, Kupac može izvansudski tražiti rješavanje spora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

 

V. Zamjena proizvoda

Pravo na zamjenu proizvoda imaju svi Kupci web shopa “Moje cipele”. Zamjena proizvoda moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Kupac je dužan zamjenu zatražiti putem e-maila sa sadržajem ZAMJENA: unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke ili telefonskim putem na broj (01) 2059 103. U slučaju odabira slanja email-om potrebno je objasniti da li Kupac želi mijenjati mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz ponude. Nakon provjere dostupnosti traženog modela za koji Kupac želi zamjenu odobrit ćemo zahtjev te obavijestiti Kupca o tome.  Proizvod je potom potrebno vratiti na adresu tvrtke Mad d.o.o., Prelčeva 51, 10360 Sesvete, unutar 7 radnih dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, zamjena će biti napravljena. Trošak povrata proizvoda prilikom zamjene snosi Kupac, a trošak ponovnog slanja proizvoda Kupcu snosi prodavatelj Moje cipele. Ako proizvod koji će biti zamijenjen je veće vrijednosti najprije će biti potrebno uplatiti razliku, a ako je manje vrijednosti novac će biti uplaćen na IBAN Kupca.

Napomena: Prilikom vraćanja proizvoda koji želite zamijeniti potrebno je pošiljku poslati preporučenim putem kako biste imali potvrdu koja bi služila kao dokaz u slučaju gubitka pošiljke.

Navigacija
Zatvori

Košarica

Viewed

Nedavno pogledano

Close

Drago nam je da vas vidimo!

Lozinku ćete dobiti na svoj email.

20 + 19 =

Vaši osobni podaci koristit će se za podršku vašeg iskustva na ovoj web stranici, za upravljanje pristupom vašem računu i u druge svrhe opisane u našim pravilima privatnosti.

Postojeći korisnik?

Kategorije